دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

آموزش نرم افزار Fluent در حال تکمیل ظرفیت - تیر 1401

مدت: 12 ساعت

تعداد جلسات: 6

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش نرم افزار Matlab مقدماتی فنی و حرفه ای در حال تکمیل ظرفیت - تیر 1401

مدت: 50 ساعت

تعداد جلسات: 25

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش طراحی گرافیک تبلیغاتی با Photoshop

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش نرم افزارASPEN

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش انتخاب مواد مهندسی با نرم افزار CES Edupack در حال تکمیل ظرفیت

مدت: 6 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

برنامه نویسی پایتون در حال تکمیل ظرفیت

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش برنامه نویسی R

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره مقدماتی آمادگی آزمون IELTS

مدت: 22 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش مقدماتی نرم افزارPFC2D

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش نرم افزار COMSOL

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش Matlab درحال تکمیل ظرفیت

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

طراحی آزمایش ها (ِDoE) توسط Design Expert

مدت: 20 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش نرم افزار SPSS

مدت: 16 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام
دانشگاه صنعتی همدان