ارتباط با ما

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به درخواست های شما هستند
در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت خواهید نمود

دانشگاه صنعتی همدان

همدان

همدان، پل پژوهش، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم

academics [at] hut.ac.ir

38411100

دانشگاه صنعتی همدان